DOMENY

Domena internetowa – potocznie znana jako link, jest to pewnego rodzaju ciąg nazw, które występują w systemie Domain Name System (DNS). Jest on wykorzystywany w Internecie i składa się z wyrazów, które są odpowiednio umieszczone w pewnego rodzaju "poddrzewie" DNS, innymi słowy nazwa zakończona stałym sufiksem (np. ".host1.eu").

Domenę internetową możemy rozdzielić na dwie części - nazwę główną oraz rozszerzenie (końcówkę). W przypadku nazwy głównej domeny internetowej, możemy tutaj użyć na przykład nazwy firmy lub organizacji, bądź też nazwę działalności, wykonywanej przez tą daną firmę. Rozszerzenie, które stanowi drugą część domeny, jest ustalone z góry. Każde z państw ma swoje własne, odpowiednio przypisane, rozszerzenie domeny np. Wielka Brytania - .uk, Stany Zjednoczone - .us, Polska - .pl itp. Wśród domen, możemy zauważyć te, które są najwyższego poziomu, którymi są: .com, .net, .org.

Spójrzmy na przykład naszej strony internetowej domeny host1.eu. Składa się on z dwóch wyrazów, które są rozdzielone kropkami: host1 - nazwa organizacji a .eu to rozszerzenie europejskie naszej strony.

Domeny również tworzą tzw. hierarchię, dzięki, której posiadamy możliwość katalogowania swoistych zasobów, które są dostępne dzięki protokołowi internetowemu. Umożliwia to uporządkowanie adresów internetowych oraz łatwość ich zapamiętania. Domeny mogą zawierać litery, liczby, znak '-'. Z drugiej strony nie ma możliwości odróżniania wielkich i małych liter.

Host1.eu przedstawia znakomitą ofertę domen, w najlepszych cenach. Prosimy o wyszukanie interesujacej domeny.